Ansvarsfriskrivning: Innehåll

Även om 4U Solutions BV strävar efter att tillhandahålla pålitlig och aktuell information på denna webbplats kan Studio Jasper Nijssen inte garantera att informationen är korrekt vid den tidpunkt den tas emot eller att informationen är korrekt i det sammanhang den används. 4U Solutions BV kan inte acceptera något ansvar för användningen av informationen, eller för eventuell skada (i någon form) direkt eller indirekt orsakad av användningen av denna webbplats. 4U Solutions BV tar inget ansvar för felaktigheter och felaktig information från tredje parter som hänvisas till på denna webbplats. 4U Solutions BV kan inte ge någon garanti när det gäller informationens korrekthet eller någon annan aspekt av denna information.

Ansvarsfriskrivning: Hyperlänkar

Vissa hyperlänkar på denna webbplats hänvisar till tredjeparts webbplatser där 4U Solutions BV inte har något inflytande. Därför kan 4U Solutions BV inte ge någon garanti när det gäller riktigheten av dessa länkar eller någon annan aspekt av informationen på tredjeparts webbplatser.

Ansvarsfriskrivning: Erbjudna produkter på webbplatsen

Leveranstid: De produkter som erbjuds på vår webbplats har normalt en beräknad leveranstid på 5 till 10 arbetsdagar. Detta kan dock variera beroende på faktorer som ligger utanför vår kontroll. Om omständigheter uppstår som orsakar förseningar i leveransen kommer vi omedelbart att informera våra kunder.

Priser: Observera att priserna på produkterna på vår webbplats kan ändras på grund av inflation och andra marknadsfaktorer. Vi strävar efter att hålla vår prisinformation aktuell, men vi kan inte garantera absolut prisstabilitet.

Betalningsvillkor: Våra betalningsvillkor är 10 arbetsdagar från köptillfället. Det är kundens ansvar att göra betalningen inom denna period för att undvika förseningar och inkassokostnader.

Inkassokostnader: I de fall där obetalda fakturor leder till inkassoprocesser förbehåller vi oss rätten att debitera kunden de uppstådda kostnaderna, inklusive eventuella juridiska avgifter. Vi kommer att informera kunden i förväg om sådana kostnader och procedurer.

Ansvarsfriskrivning: Integritet

Alla data du anger kommer att användas enbart för det ändamål för vilket de tillhandahålls till 4U Solutions BV. Detta innebär också att 4U Solutions BV inte gör din personliga information tillgänglig för tredje parter utan ditt samtycke.

Ansvarsfriskrivning: Upphovsrätt

Ingenting på denna webbplats får användas utan samtycke från rättighetsinnehavaren.

Rättslig giltighet för ansvarsfriskrivningen

Denna ansvarsfriskrivning anses vara en del av internetpubliceringen som avser denna webbplats. Om vissa uttalanden på denna webbplats är felaktiga och/eller strider mot lagen påverkar detta inte andra uttalanden på andra ställen på denna webbplats.

Det är trevligt att du vill
ringa eller mejla, vi är
glada att hjälpa dig.
Kontakta med Tom van Dijk, EasyFWD
Dela via: