Disclaimer: Inhoud

Hoewel 4U Solutions bv ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Studio Jasper Nijssen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. 4U Solutions bv kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. 4U Solutions bv accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. 4U Solutions bv kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Disclaimer: Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop 4U Solutions bv geen invloed heeft. 4U Solutions bv kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Disclaimer: Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan 4U Solutions bv zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat 4U Solutions bv zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

De AVG is er voor jou, maar wat betekent het voor jou?

4U Solutions BV werkt met persoonsgegevens en verwerkt ook persoonsgegevens van jou (zoals je naam, e-mailadres en eventuele betaalinformatie). Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de producten en diensten van 4U Solutions BV. Wij zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om ons voor te bereiden op de AVG. Op onze website kun je onder de algemene voorwaarden de AVG doornemen, waarin ook is opgenomen wat wij doen om jouw gegevens te beschermen.

Na installatie van EasyFWD ga je automatisch akkoord met de verwerkersovereenkomst na het akkoord te hebben gegeven op onze algemene voorwaarden die je worden voorgelegd. Deze hoef je dus niet apart te ondertekenen en naar ons terug te sturen. Eenmaal geïnstalleerd kun je de AVG ook nalezen door op disclaimer te klikken in de software zelf. Kort gezegd komt het erop neer dat we jouw persoonsgegevens nog beter moeten beschermen. Ga naar de AVG.

Disclaimer: Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Fijn dat u wilt bellen
of emailen, wij staan
u graag te woord.
4U Solutions bv Support
T +31(0) 6 51 326382
M info@easyfwd.com
Disclaimer
Contact met Tom van Dijk, EasyFWD
Delen via: