easyflux

Arbeta mer produktivt
utan att bränna ut

easyflux
Vill du dra dig tillbaka en stund för att arbeta ostört? Du slår dig ner, tar en kopp kaffe och börjar jobba. Verkligen? Efter fem minuter kommer en kollega in och ber dig att gå med dem. Inga problem. Eller så jobbar du hemifrån, och din partner eller barn avbryter dig hela tiden. Du försöker lösa detta genom att jobba ”bara” lite längre eller skjuta upp uppgifter. Obemärkt, men märkbart, börjar din arbetsbelastning att växa och gradvis öka.
Frågan uppstår: Hur kan jag vänligt få mina kollegor eller medboende att förstå att jag är upptagen och att de kan närma sig mig när jag har tid? EASYFLUX!
Det är trevligt att du vill
ringa eller mejla, vi är
glada att hjälpa dig.
Kontakta med Tom van Dijk, EasyFWD
Dela via: